IMATE KREDIT U ŠVICARCIMA – ZNATE LI OVO?

17.06.2020.Vijesti

Suštinski gledano, slučaj Franak je i zakonski i logički vrlo jednostavan.

Radi se o tome da je svaki korisnik kredita pri sklapanju ugovora sa bankom ugovorio iznos, kamatu i period otplate, temeljem čega je banka svakom ugovoru priložila prilog ugovora koji se zove Otplatni plan. Otplatni plan podrazumijeva broj rata i iznos svake rate ili anuiteta kredita potrebne da se u cijelosti vrate sva dugovanja prema banci. I zakonom i odlukom hrvatskih sudova potvrđeno je da valutna klauzula nije zakonita, baš kao niti promjenjiva kamatna stopa.

Slijedno tome, ako uzmete ukupni iznos na svojem početnom otplatnom planu (prikazan u stranoj valuti) i preračunate ga u kune prema tečaju te valute koji je bio na dan ugovaranja, odnosno isplate kredita, tada dobijete  IZNOS KOJI STE STVARNO UGOVORILI SA BANKOM i što ste sukladno hrvatskom i europskom pravu dužni vratiti banci.

Sve što ste preplatili u odnosu na taj iznos, a sukladno listi evidencija svojih mjesečnih uplata, BANKA VAM MORA VRATITI. Odnosno, ako još niste otplatili kredit u cijelosti, za tu razliku pretplate banka vam mora umanjiti ostatak duga.

Ono što se sudskim postupcima dokazuje je tijek i točan iznos tih pretplata, odnosno načina kako je došlo do te razlike kroz svaku od uplata sukladno promjenama tečaja i kamate (forenzika), kao i kasniji izračun zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća svake rate do dana isplate obeštećenja. To je dosta složen postupak koji provode sudski vještaci.

VAŽNO: Svi građani moraju znati da je ZAKONOM ZAŠTIĆEN SVAKI KORISNIK kredita sa valutnom klauzulom, uključujući i sve Euro kredite, tako da SVI IMAJU PRAVO NA NADOKNADU ŠTETE. Banke su građane pokušale podijeliti i posvađati podjelom na naziv valute koje su ugovorili, ali morate shvatiti da podjela postoji samo među oštećenim korisnicima kredita i nepoštenih banaka. To se odnosi i na tzv. „Zakon o konverziji“ koji je imao cilj obeštetiti korisnike kredita, ali nažalost banke su lobiranjem ponovno izigrale građane i sudove tako da postupak obeštećenja još uvijek nije u cijelosti proveden.

 

autorica: Tea Babić, kandidatkinja na listi Dosta pljačke