Je li HNB uistinu u vlasništvu Republike Hrvatske?

24.05.2018.Vijesti

Na današnjoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru saborski zastupnik i predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović kazao je da je prije pola godine predao u proceduru prijedlog izmjena Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) i taj predmet će narednih dana doći na dnevni red u Saboru. Prethodno je bilo potrebno dobiti mišljenje Europske središnje banke o traženim izmjenama što je i ostvareno uz veliko zakašnjenje.

Lovrinović je predložio ukupno 11 izmjena s ciljem da djelovanje HNB-a bude transparentnije i odgovornije. Naime, Ekonomski institut iz Zagreba je prošle godine u istraživanju ustanovio da je HNB po transparentnosti poslovanja na samom dnu u Europi, a da pri tome ima ponajviši stupanj autonomije.

Najvažnije predložene izmjene odnose se na zahtjev da se poslovanje HNB-a svake godine revidira od strane državne revizije, da se o poslovanju HNB-a izvještava Sabor polugodišnje ali uz glasovanje i podnošenje dogovornosti. Pored toga Lovrinović traži da Savjet HNB-a ima 9 članova, pri čemu bi iz HNB-a bilo pet a vanjskih četiri. Sadašnja praksa je da Savjet HNB-a čine isključivo najviši članovi rukovodstva koji sami sebe savjetuju što je neprihvatljivo. Čak je i u bivšoj Jugoslaviji značajan broj članova Savjeta bio iz akademske zajednice, a ta je praksa trajala sve do prije desetak godina a zatim ukinuta. Slijedeća izmjena vezana je za izbor i imenovanja zaposlenika u HNB-u koji je do sada potpuno netransparentan. Naime, ne postoje čak niti interni natječaji za važnija mjesta poput direktora, izvršnih direktora i slično već sve rukovodeće ljude imenuje guverner. Lovrinović je predložio i izmjenu kojom bi bilo nemoguće da se slučaj švicarski franak ponovi. Naime, banka bi mogla odobriti klijentu kredit uz valutnu klauzulu (nr. veza uz švicarski franak), ali bi tu valutu u punom iznosu kredita morala imati u svojoj pasivi do kraja trajanja kreditnog posla.

Pored toga predlaže da se promijeni način izdvajanja pričuva HNB-a koje se sada formiraju na netransparentan način a državni proračun zbog toga gubi svake godine.

Posebno je zanimljiv i važan zahtjev za izmjenom Zakona o HNB-u kojim se traži da se upiše da je Republika Hrvatska vlasnik HNB-a, i da to bude sasvim jasno.  Lovrinović ističe da je takva definicija postojala sve do 2008.g. a onda je pravnim smicalicama nestala.  Tako ispada da se ne zna jasno tko je vlasnik HNB-a i da je on time postao država u državi i da nikome ne odgovara.

Naglasio je da su izmjene Zakona o HNB-u 2008. i 2013.g. trebale biti inicirane od strane Ministarstva financija ali da to nije bio slučaj, već su one uvijek dolazile iz HNB-a, što je očiti sukob interesa. Ministarstvo financija je obavljalo samo ulogu poštara prema Saboru što je neprihvatljivo i jasno je, naglašava Lovrinović, da se HNB ponaša krajnje netransparentno.

Stranka Promijenimo Hrvatsku inzistira na stabilnosti monetarne politike, ali ne na ovakvoj koju proklamira sadašnje vodstvo HNB-a koje radi krajnje netransparentno i u interesu određenih skupina. Podsjetio je na slučaj švicarski franak, RBA štedno-kreditne zadruge, previsoke kamate i trgovinu mjenicama bez pokrića Agrokora i uništavanje malih banaka. Unatoč svemu tome sadašnji guverner bez ikakvog osjećaja odgovornosti natječe se za drugi mandat.

Pojam stabilnosti za HNB i građane je potpuno različit. Građani vide i jasno im je da su cijene najvažnijih proizvoda i energenata proteklih godina snažno porasle i ugrozile njihov standard. To se ne može zvati stabilnošću i takvu stabilnost oni ne prihvaćaju, jer HNB već godinama sistematski ugrožava i iscrpljuje  poduzeća i građane. Guverner živi u jednoj, a svi mi očito u drugoj državi.

Podsjetio je da je jučer održana sjednica Odbora za financije i državni proračun Sabora koji je odbio njegove prijedloge izmjena Zakona o HNB-u većinom glasova, pri čemu je naglasio da to nije ništa novo i da HDZ ostaje dosljedan u podršci interesima banaka. Ono što nije očekivao jest da su prijedlog izmjena odbili i članovi SDP-a. To pokazuje da su obje stranke dvoje djece iste majke i da se na javnoj sceni svađaju a iza zastora izvrsno surađuju. Takvoj politici mora doći kraj i neka formiraju veliku koaliciju da narod konačno vidi da je riječ o strankama koje su čitavo vrijeme jedna drugoj pomagale i čuvale leđa, zaključio je Lovrinović naglasivši da stranka PH neće odustati od promjena u monetarnom sustavu „jer je sve počelo na Trgu burze i tamo se mora završiti“.

Autor i foto: Promijenimo Hrvatsku