Poboljšanje standarda umirovljenika

13.05.2019.Vijesti

Stranka PH čvrsto zagovara interese i razvoj hrvatske države i hrvatskog naroda, a posebno se stavlja na stranu slabih, siromašnih, obespravljenih i onih koji trpe zbog nebrige i loše politike koja je više služila stranim interesima, nego interesima vlastitog naroda. Stoga pozivamo umirovljenike da izvadite glavu iz kanti za smeće, da nam se pridruže i da izlaze na izbore kako bismo mijenjali svaku nepoštenu i nesposobnu vlast.

Da bi poboljšali život umirovljenika stranka PH u svojem programu predlaže niz mjera, kao npr.:

Da svakome u Hrvatskoj minimalna mirovina bude 2 000 kuna.

Da se umirovljenici oslobode dopunskog zdravstvenog osiguranja, plaćanja participacije i nadoplate za lijekove.

Da se zbog dobi, zdravstvenog stanja i slično liste čekanja za preglede umirovljenicima smanje na najkraći mogući rok, jer mnogi umirovljenici prije umru nego što dočekaju neke pretrage.

Poboljšati zdravstvenu skrb za umirovljenike, pogotovo na razini PZZ, gdje bi trebalo organizirati i posebne centre sa timom liječnika za brzu i dostupniju skrb nemoćnim kao što su to bili centri kućnih posjeta ili slično.

Osigurati minimalne kamate na kredite za umirovljenike.

Provesti posebnu evidenciju i brigu o starim i nemoćnim samcima vodeći računa o prehrani i adekvatnom smještaju.

Subvencionirati režijske troškove onima kojima je to potrebno.

Umirovljenicima treba omogućiti besplatan javni prijevoz.

Proširiti mrežu staračkih domova koji bi bili subvencionirani za one koji imaju male mirovine i koji to ne mogu sami platiti.

Razviti mrežu hospicija u kojima bi se teško bolesnim osobama pružala zdravstvena skrb i omogućilo dostojanstven završetak života.

Poboljšati palijativnu skrb to jeste sveobuhvatnu skrb (socijalnu, zdravstvenu, psihološku i duhovnu) bolesnicima sa neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje život. Hospicij je jedno od mjesta u kojem se uspješno može provoditi palijativna skrb… i sl.

Jedna misao kaže: Ako bolesnik traži da mu se skrati život ili želi kraj znači da smo podbacili u pružanju njege i brige za nemoćne.

Mnogi se mogu odmah pitati pa ima li novaca za ovako ambiciozan program za umirovljenika. Mi kao odgovorna i ozbiljna stranka tvrdimo da ima, a mogući izvori sredstava su:

1. Moguće uštede ne restrukturiranju skupih državnih kredita i obveznica dosežu 5 milijardi kuna.

2. Oporezivanje imovine banaka i usmjeravanje tog poreza u fond za poboljšanje mirovina.

3. Povećanje iznosa koncesija na crpljenje plina i nafte, pitke vode za komercijalno tržište.

4. Oporezivanje multinacionalnih kompanija iz sfere internetskih usluga, kao što su društvene mreže i slično.

5. Uvođenje izlaznog poreza za one koji profit iznose iz zemlje, a ne ostavljaju ništa u Hrvatskoj i sl.

6. Ukinuti sve povlaštene mirovine i novac preusmjeriti svim umirovljenicima.

Dakle izvora sredstava ima za poboljšanje standarda umirovljenika, ali su za to potrebni politička volja i znanje koje PH ima.