Ova Vlada ne zna model ekonomske politike koji će povećati rast a time i prihode državnog proračuna. Da znaju, novi nameti i porezi ne bi bili potrebni. Pošto nije tako, onda su posegnuli za porezom na nekretnine.
Već prije više od godinu dana govorio sam da je to neprihvatljivo, jer je to kazna svim našim roditeljima što su svoju štednju ulagali u nekretnine. Pri tome su već platili porez na promet i druga davanja. Sada ih se po drugi put želi oporezovati. Toga nigdje nema!

Pored toga, mnoge čestice nisu knjižno sređene glede vlasništva. Važno je također reći da se dosadašnjim komunalnim naknadama točno znalo gdje novac ide, a novim haračem na nekretnine to neće biti moguće.
HDZ je dok je bio u oporbi silno bio protiv poreza na nekretnine, a sada je promijenio ploču jer drugačije ne zna napuniti državnu blagajnu. zanimljivo je da se sada i HDZ i SDP zalažu za ovu vrstu poreza usprkos činjenici da je porezni kapacitet hrvatskih građana već odavno dostigao plafon. Još je zanimljivije da građani unatoč svemu tome glasaju u značajnoj mjeri za ove dvije stranke.
Porez na imovinu je koncept koji je dosta raširen u razvijenim zemljama. No, tamo on nije sužen samo na nekretnine. Sjećate se kada je Luka Rajić prodao Dukat? Nikada niti kune nije platio poreza na tu transakciju! Banke ne plaćaju porez na svoju imovinu, ali zato se građane može stisnuti i čerupati. Već sam rekao da su Hrvati gori od gusaka; kada njih čerupaš barem grakću a Hrvati šute!
Sadašnji porezni sustav jest duboko nepravedan jer se putem PDV-a najviše pelješe oni najugroženiji i srednji sloj. Prihodi državnog proračuna od imovine su mizerni. No, prijelaz na ovaj koncept traži značajne pripreme i pravedniju raspodjelu oporezivanja. Koncept koji se nudi opet će pogoditi najugroženije.

Stranka Promijenimo Hrvatsku ima snažni intelektualni kapacitet i stručnjake koji znaju rješavati ovakve probleme i mi prijedlog Vlade smatramo skandaloznim, nepravednim i štetnim jer i dalje ruši životni standard građana.
Zato ćemo biti žestoko protiv ovog prijedloga, pa ako treba tražiti i referendum.
PH nudi rješenje za smanjenje rashoda državnog proračuna. Refinanciranjem kredita i državnih obveznica, o čemu sam već govorio, može se uštedjeti godišnje oko 6 milijardi kuna i nikakvi porezi nisu potrebni.
Jasno je da ova Vlada nema petlje smanjiti bankama prihode od kamata, već joj je lakše udariti na raju novim haračem.
Promijenimo Hrvatsku zajedno i pružimo otpor nerazumnim namjerama.