Reorganizacija sustava primarne zdravstvene zaštite

20.06.2016.Vijesti

Okrugli stol „Budućnost i reorganizacija primarne zdravstvene zaštite bez domova zdravlja (koncesije svim zainteresiranim zaposlenicima domova zdravlja)“ održan je 20. lipnja 2016. u organizaciji Hrvatske udruge koncesionara PZZ (HUKPZZ) u dvorani HKD Napredak u Zagrebu.
U svojim izlaganjima liječnici koncesionari ukazali su na dugoročno neodržive postavke na kojima se temelji njihov rad.
Danas u PZZ nedostaje 1200 liječnika, broj osiguranika po timu je nedopustivo prevelik, vrijeme rezervirano za potrebe osiguranika je nedopustivo kratko (prosječno 3-5 min), broj dnevnih dolazaka je neizdrživ (80-120). Omjer liječnika u PZZ:SKZZ je 1:4 dok je u zemljama EU omjer 4:1. Omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika je isti što dodatno otežava funkcioniranje zdravstvenog sustava. Ne postoji definirani opseg prava zbog čega je omogućeno bespotrebno iscrpljivanje postojećih resursa.
Zaključeno je da je postojeće stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti neodrživo (ljudski resursi, materijalne mogućnosti). Raspisivanje natječaja za koncesije postaje nužnost ukoliko se želi u Hrvatskoj zadržati liječnike primarne zdravstvene zaštite. Velik broj sakupljenih zahtjeva ukazuje da odlazak, uglavnom koncesionara, na rad u inozemstvo, nije isključivo motiviran financijskim razlozima. Sadašnje stanje rezultat je godinama pogrešno vođenih zdravstvenih politika koje su uzrokovale razvoj neodrživih anomalija, stoga zapanjuje indolentnost i nezainteresiranost zdravstvene administracije iz koje god političke opcije dolazila da ozbiljno pristupe rješavanju.
U svim jedinicama loklane samouprave, prema svim pokazateljima, postoji kronični nedostak liječnika pa nikom nije jasna zdravstvena politika i planiranje zadovoljenja zdravstvenih potreba pučanstva.
Rješavanje problema u primarnoj zdravstvenoj skrbi zahtijeva hitne mjere, pa predstavnici liječnika koncesionara predlažu izmjene ZZZ kojima bi se: ukinulo 30% obveznih ordinacija koje moraju ostati pod domovima zdravlja, omogučilo zapošljavanje dodatnih liječnika (prema postojećem ZZZ liječnik sredstva ostvaruje isključivo osobnim radom), omogučiti prijenos koncesije s ordinacije na zdravstvenu ustanovu kao što je omogućeno korisnicima pomorskog dobra, kod prijevoza pokojnika, pravo na decentralizirana sredstva (godišnje 300-500 milijuna kuna) kako bi opremili svoje ordinacije i poboljšali kvalitetu zdravstvene usluge.
Iznesenu problematiku poslušali su saborski zastupnici prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Juro Martinović i Ivica Mišić, uključivši se u raspravu nakon izlaganja.

Organizator:
HUKPZZ – Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite
Dr. Jozo Ezgeta, Dr. Josipa Rodić, spec.obit.med. Predsjednica HUKPZZ
Suorganizatori:
HUP – Hrvatska udruga poslodavaca,
Kohom – Koordinacija hrvatske obiteljske medicine,
UPPUZ – Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu,
OEMS – Organizacija i ekonomika medicinskih struka