Slučaj iz Zaprešića prijeti ponavljanjem diljem Hrvatske

14.08.2018.Vijesti

Povodom tragičnog i nemilog događaja  smrti  mladića  u Zaprešiću,  predsjednica Odbora za zdravstvo stranke Promijenimo Hrvatsku  dr. med. Josipa Rodić, upozorila je da se takva, po pacijente, izrazito loša praksa u kojima nositelji timova nisu liječnici, provodi već godinama i da je bilo samo pitanje trenutka kada će se dogoditi takav tragični događaj. Već više od godinu i pol dana kontinuirano upozoravamo i tražimo ukidanje timova bez nositelja, upozorila je Rodić, jer voditelj tima, bilo u ambulanti ili hitnoj službi, mora i jedino može biti liječnik!!! Već duže vrijeme stručna udruga upozorava javnost i Vladu da se zbog toga reforma zdravstva mora hitno i neodgodivo provesti i ne smije se lomiti preko leđa pacijenata i njihovog prava na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Brojni liječnici već godina, ističe doktorica Rodić, upozoravaju na devastiranu mrežu liječnika po slavonskim, ličkim, dalmatinskim selima te otocima, ali sada vidimo i u urbanim sredinama, kao i nebrigu lokalne vlasti za kvalitetno zdravstvo. Lokalna samouprava zadužena za brigu za zdravstveni sustav i mrežu liječnika u svom kraju, ističe Rodić i pita se kako je moguće da, onda, jedna sestra i jedan liječnik pokrivaju i do četiri ordinacije. Zapitala se i zašto se ne raspisuju specijalizacije i zašto se ne zapošljavaju liječnici tamo gdje nedostaju. Prema Ustavu, člancima 134. i 135., Zakonu o regionalnoj i lokalnoj samoupravi  čl. 19. i 19.a te prema Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl. 14. lokalna samouprava ima zakonsku obvezu  organizirati i sufinancirati primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle i Hitnu medicinsku pomoć kao i: pedijatriju, ginekologiju, obiteljsku medicinu, dentalnu medicinu, zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe, zaključila je Josipa Rodić, koja je ujedno i predsjednica Udruge koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Stranka PH poručuje da lokalna samoupravo mora preispitati prioritete ulaganja i sufinanciranja potreba stanovništva koje je članove lokalne samouprave izabralo. Ako zdravstvena zaštita i ulaganje u zdravlje pučanstva nije na prvom mjestu (a prema nemilom događaju zaključujemo da nije) onda je ovo logična posljedica nebrige za zdravlje  stanovništva. Zbog toga su pokazatelji kvalitete zdravstvene zaštite  u usporedbi sa zemljama EU – očekivano na dnu ljestvice. Lokalna samouprava u zemljama EU 20-40% svog proračuna ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu (ne ulaže u fontane, službene automobile,  ponavljana asfaltiranja već asfaltiranih cesta).  Oni ulažu u  smanjenje broja osiguranika o kojima skrbi jedan liječnički tim – kod nas je broj osiguranika dvostruko veći nego u zemljama EU. Ulažu u centre za dijagnostiku i palijativnu skrb (kao što smo predložili:  prostore domova zdravlja prenamijeniti jednim dijelom u centre za dijagnostiku, a drugim dijelom u centre za palijativnu skrb). Sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu moraju se udvostručiti. Danas ona iznose 17% od ukupnog budžeta HZZO-a, prije Domovinskog rata ta su sredstva iznosila 33%, baš kako je to danas u zemljama EU.

Stranka PH smatra da moraju odgovarati svi oni koji su sudjelovali u propustu koji je odnio jedan mladi život u Zaprešiću.